Jakie znaczenie ma norma ISO 45001 dla Systemu Zarządzania BHP?

Nowoczesne technologie stosowane w przemyśle i produkcji mają na celu przyspieszenie procesów tworzenia, automatyzację działań i ułatwienie pracy. Niestety istnieje też druga strona medalu – współczesne technologie i rozwój przemysłu sprzyja wzrostowi wypadków w miejscach pracy i zachorowań na choroby zawodowe. Międzynarodowa Organizacja Pracy informuje, że każdego roku ponad 2 miliony osób umiera na skutek wypadków w miejscu pracy, a także w wyniku chorób zawodowych. Zachorowania oraz wypadki pracowników i związane z tym nieobecności mają realny wpływ na przychody firmy. Patrząc globalnie na kwestię bezpieczeństwa w pracy, szacuje się, że straty ekonomiczne związane z chorobami, kontuzjami i zgonami pracowników są równe 3,94 % światowego PKB. Właśnie dlatego nieustannie opracowywane są nowe normy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa pracowników. Efektem tych prac jest między innymi norma ISO 45001 wyznaczające nowe standardy i opisująca nowe procedury w kwestii BHP.


Czego dotyczy norma ISO 45001?


Ogłoszona przez Międzynarodowy Komitet Normalizacyjny w marcu 2018 roku norma ISO 45001. Norma ta określa wymagania oraz wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Nad ISO 45001 pracował zespół specjalistów z 69 krajów. Norma ta została opracowana w porozumieniu z takimi organizacjami, jak: Międzynarodowa Organizacja Zdrowia czy Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych. Struktura ISO 45001:2018 posiada podobną konstrukcję do innych systemów jakości. Podobnie jak we wcześniej znanych nam normach w ISO 45001 istotną rolę we wprowadzeniu zmian i przestrzeganiu rozporządzeń odgrywa kadra kierownicza. Bardzo ważne jest także przeprowadzenie szkoleń wśród pracowników. System jakości określa także szanse związane z zarządzaniem BHP i realne korzyści dla firmy. Norma ta porusza także kwestię analizy i określania ryzyka.


Czym różni się ISO 45001 od OHSAS 18001:2007?


Norma ISO 45001 ma ułatwić wdrażanie Systemu Zarządzania BHP niezależnie od lokalizacji i wielkości firmy. Domyślnie norma ta ma zastąpić dotychczasowo stosowaną brytyjską normę OHSAS 18001, a także obowiązujące w Polsce PN-N-18001 oraz inne normy krajowe dotyczące BHP. Norma ISO 45001 nie tylko opiera się na zasadach zdefiniowanych w OHSAS 18001, ale i znacznie je rozszerza. Nowa norma bardziej skupia się na następujących aspektach:


  • tworzenie bezpiecznych i przyjaznych miejsc pracy
  • analiza ryzyka oraz szans
  • zwiększenie zaangażowania pracowników na stanowiskach nie kierowniczych w ustalanie kwestii BHP
  • istotna rola najwyższej kadry zarządzającej w kwestiach BHP

  • Wraz z publikacją ISO 45001 został ogłoszony okres przejściowy, który ma trwać 3 lata. W związku z tym wszystkie przedsiębiorstwa, które chcą mieć aktualny certyfikat dotyczący norm BHP są zobligowane do wdrożenia ISO 45001 do kwietnia 2021 r.


    Dlaczego warto wdrożyć ISO 45001?


    Celem opracowania normy ISO 45001:2018 było stworzeniu zbioru regulacji, których skutkiem byłoby zwiększenie bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach. Zadaniem systemu zarządzania jakością umożliwia także zminimalizowanie strat związanych z wypadkami oraz zachorowaniem pracowników. Jak to przekłada się na korzyści biznesowe i działanie firmy? Zwiększenie uwagi na normy BHP i ich przestrzeganie pozwala zmniejszyć przestoje produkcyjne i straty z tym związane, które wiązały się z nieobecnością pracowników. Wdrożenie certyfikatu ISO 45001 pozwala także znacznie poprawić sytuację w firmie i nastroje wśród pracowników, którzy czują się bezpieczniej. Warto pamiętać także, że wdrożenie normy jakości poprawia wizerunek firmy na tle konkurencji, a także pozwala się wyróżnić na rynku pracy, jako odpowiedzialny pracodawca.