Wdrażanie norm ISO – jakie są etapy i koszt?

Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO to wyjątkowa branża. Nasze działania składają się z dwóch etapów:


 • Doradztwo – ma na celu wykonanie audytu, stworzenie strategii, wspieranie procesu wdrażania norm ISO na wszystkich etapach
 • Certyfikacja systemu – jednym z etapów jest audit systemu, następnie wykonywany jest m.in. raport z auditu. Jeżeli certyfikacja przebiegła pomyślnie, finalizowana jest zatwierdzeniem certyfikacji

 • Wieloletnie doświadczenie w certyfikacji ISO pozwala mi w jeszcze lepiej przeprowadzać wdrażanie norm ISO w przedsiębiorstwach. Mam za sobą wiele owocnych współprac z Klientami, o czym świadczy lista referencyjna. Spotkałem na swojej zawodowej drodze różnych Klientów, znam ich potrzeby i wiem w jaki sposób spełnić oczekiwania.  Chcesz poznać szczegóły wdrażania norm ISO? Dowiedzieć się jaki będzie koszt certyfikacji ISO w Twojej firmie? Zapraszam do kontaktu!


  Tel. +48 606 376 975

  E-mail: zapytania@adees.net  Etapy wdrażania ISO – jakie warunki trzeba spełnić?


  Firmy doradcze a jednostki certyfikujące to dwa odrębne przedsiębiorstwa i spełniają inne funkcje. Firmy zajmujące się doradztwem nie mają odpowiednich uprawnień, aby przeprowadzać certyfikację. Jednak ich działania są kluczowe kwestii wspierania wdrażania norm ISO w Waszym przedsiębiorstwie.


  Jednostki certyfikujące powinny mieć specjalną akredytację upoważniającą do certyfikacji. Taka akredytacja zwiększa wierzytelność i potwierdza profesjonalny status jednostki. Wszystkie państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej dysponują własną jednostką wydającą wspomniane akredytacje. W Polsce działa ona pod nazwą Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Akredytowane jednostki certyfikujące można sprawdzić na www.pca.gov.pl.


  Często spotykam się z pytaniami Klientów, dotyczących kosztów certyfikacji ISO w ich firmie. Na cenę certyfikacji składa się wiele czynników. To koszt doradztwa, które obejmuje kompleksowe przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia norm i samą certyfikację.


  Doradztwo przy certyfikacji ISO – na czym polega, jaka jest cena?


  Kompleksowo przeprowadzone doradztwo i profesjonalna pomoc eksperta na każdym etapie wdrażania norm ISO, znacznie ułatwia przeprowadzenie certyfikacji. Współpraca eksperta rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy i określeniem szczegółów dotyczących certyfikacji. Konieczne jest tez uściślenie zakresu działania przedsiębiorstwa – na jakim obszarze działa, ilu pracowników w nim pracuje, jaki jest jego charakter. Ustalany jest także termin auditu.


  Na wszystkich etapach wdrażania ISO, konieczna jest ścisła współpraca doradcy z przedsiębiorstwem. Przeprowadzane są audyty i analizy postępów, które mają na celu sprawdzenie płynności przebiegu wdrażania norm ISO. Ma to na celu wprowadzenie wszelkich zmian w odpowiednim terminie, tak by przedsiębiorstwo było gotowe na przeprowadzenie certyfikacji. Konsultant bez aktywnego udziału osoby z wewnątrz nie jest stanie sprostać wszystkim wymogom i ustaleniom.


  Certyfikacja ISO – co decyduje o cenie?


  Certyfikaty otrzymuje się na okres 3 lat. Co składa się na certyfikację? Po pierwsze audit certyfikacyjny. To właśnie od momentu zakończenia tego procesu rozpoczyna się okres ważności certyfikatu. Po roku zostaje wprowadzony pierwszy audit nadzoru, po dwóch latach kolejny. Audity nadzoru stanowią ok. 60% kosztów usługi. Ich cena uzależniona jest od samej organizacji i jej wielkości, ponieważ czas poświęcony na audity związany jest z liczbą zatrudnionych osób (ona świadczy o wielkości instytucji). Liczba godzin nie może być zaniżana, jest to jednym z warunków akredytacji. Certyfikat traci swoją ważność po okresie trzech lat. Wtedy dochodzi do tzw. recertyfikacji. Taka sytuacja wymaga nowego zlecenia dla jednostki certyfikującej. Decyzja o recertyfikacji nie jest wpisana do pierwszej umowy, więc zdecydować się na nią możesz po utraceniu ważności przez certyfikat. Robiąc kosztorys certyfikacji należy pamiętać o tym, że suma kosztów dotyczy trzech lat trwania usługi.


  Duże zmiany w działaniu rynku certyfikacji przyniosło włączenie Polski do Unii Europejskiej. To wydarzenie spowodowało, że akredytacja wydawana w naszym kraju oraz rodzime jednostki certyfikujące zostały zatwierdzone przez całą Unię Europejską. W ten sposób Polskie Centrum Akredytacji wprowadzono w szeregi International Accreditation Forum (IAF).


  Na obecne ceny wpływ miały przede wszystkim trzy czynniki. Po pierwsze zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na podmioty zagraniczne. Po drugie wzmożona aktywność polskich jednostek, których jest naprawdę dużo. Ostatnim z głównych czynników jest sytuacja na rynku mikro i małych przedsiębiorstw. To ona w dużej mierze spowodowała stabilizację kosztów certyfikacji i możliwość certyfikacji dla sektora obejmującego małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozbieżność cenowa jest jednak nadal widoczna, z tego względu proponuję porównywanie kosztów już na samym początku. Zapoznanie się z ofertami już podczas szukania odpowiedniej firmy i wstępnych działań przygotowujących do certyfikacji.


  Co jeszcze warto wiedzieć o ISO?


  Specjalnie z myślą o Klientach stworzyłem kompendium zawierające podstawowe i najważniejsze informacje dotyczące ISO. Na podstronie ISO w pigułce znajdują się odpowiedzi na najważniejsze i najczęściej zadawane przez Klientów pytania, z jakimi spotkałem się jako auditor. Wierzę, że ta lektura pozwoli jeszcze lepiej przygotować się do wszystkich etapów certyfikacji, a także pomoże lepiej wybrać jednostkę certyfikującą.


  Masz pytania dotyczące certyfikacji? Zapraszam do kontaktu! Chętnie porozmawiam na temat wdrożenia norm ISO, kosztów z tym związanych i kolejnych etapów prowadzania procedur.