Norma ISO 45001:2018

Nowością wśród obowiązujących norm jest ISO 45001:2018. Norma ta pojawiła się w marcu 2018 roku i dotyczy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednocześnie norma ISO 45001:2018 zastąpiła normę OHSAS 18001. Organizacje i przedsiębiorstwa, które wdrożyły u siebie normę OHSAS 18001 muszą w ciągu trzech lat dostosować się do wymagań ISO 45001:2018. Polska norma PN-N-18001 została zastąpiona normą ISO 45001.


Czego dotyczy norma ISO 45001:2018?


System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001:2018 bazuje na strukturze wspólnej dla norm ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015. Wymagania określone z normie ISO 45001:2018 określają ścisłe ramy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co pozwala na zminimalizowanie liczby wypadków, obrażeń, a także chorób zawodowych. Wdrożenie tej normy pozwala poprawić bezpieczeństwo miejsca pracy pracowników, a także poprawę warunków pracy.


W normie ISO 45001:2018 został zwiększony nacisk na:

  • zarządzanie ryzykiem,
  • wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa, a także hierarchię kontroli,
  • zminimalizowanie ryzyka wypadku dla pracowników i podwykonawców,
  • politykę bezpieczeństwa BHP, która powinna być zgodna z normami międzynarodowymi,
  • ciągłą poprawę standardów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Najważniejsze informacje o ISO


Jak przygotować się do certyfikacji ISO? Jaki jest koszt takiego przedsięwzięcia? Czym kierować się podczas wyboru jednostki certyfikującej? Zapraszam na stronę ISO w pigułce, gdzie znajdziesz odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z certyfikacją ISO w przedsiębiorstwie. Na podstawie swojego doświadczenia i wieloletniej współpracy z przedsiębiorstwami przygotowałem podstawowe kompendium wiedzy na temat certyfikacji ISO.


Jeżeli masz pytania dotyczące wdrożenia ISO 45001:2018 w Twojej firmie lub organizacji, zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszelkie pytania i doradzą najlepsze rozwiązanie.


+48 606 376 975
zapytania@adees.net