14 zasad Deminga – podstawy zarządzania jakością

Przestrzeganie norm jakości wydaje się dziś obligatoryjne, wręcz naturalne – i to niezależnie od branży. Duża konkurencja na rynku wymaga dbałości o każdy szczegół. Dopracowane do perfekcji produkty, opracowane ścisłe procedury działania w firmie znacznie zwiększają zadowolenie i zaufanie klientów. A jakie były początki zarządzania jakością? Na tym zagadnieniu skoncentrował się jako pierwszy Wiliam Edward Deming w latach 50. XX wieku. Zwrócił on uwagę na kwestię jakości produktów i zaproponował innowacyjne podejście. Najbardziej nowatorskie było stwierdzenie, że za większością problemów w przedsiębiorstwie dotyczących jakości produktów czy też usług, odpowiada kadra zarządzająca. Zdaniem Deminga to właśnie odpowiednie zarządzanie pracownikami, monitorowanie procesów produkcji, a także przestrzeganie płynności tych procesów jest podstawą w innowacyjnym podejściu do jakości. Innowacyjna w podejściu Deminga była też krytyka „zmienności”. Chodziło tutaj o zmiany w produkcji, w procesach, dostawcach, cenach czy materiałach. Według Wiliama Edwarda Deminga wszelkie zmiany zwiększały ryzyko wystąpienia błędów i niepowodzeń. Swoją metodologię zarządzania jakością Deming postanowił opisać w 14 zasadach. Przyjrzyjmy się im – czy wciąż mają swoje zastosowanie w biznesie?


Zarządzanie jakością według Deminga


Celem Deminga było stworzenie zasad, których przestrzeganie pozwoli lepiej zarządzać jakością w przedsiębiorstwie. Oto 14 zasad Deminga, które pomogą Ci lepiej dbać o jakość produktów i sprawią, że działanie firmy będzie efektywniejsze.


 • Długofalowe działanie i ustanowienie stałych celów, które w założeniu będą miały usprawnić produkcję, a także usługi, co zwiększy konkurencyjność. Lepiej skupić się na konkretnych celach i usprawniać działanie dążąc do perfekcji (cykl Deminga).
 • Wdrożenie innowacyjnej filozofii zarządzania – w przedsiębiorstwie nie ma miejsca na marnotrawienie energii, materiałów i czasu, a także na powtarzanie wciąż tych samych błędów. Ważna jest efektywność działania firmy na wysokim poziomie. Można to osiągnąć przez poprawę procesów.
 • Rezygnacja z masowej kontroli jakości. Tworzymy jakość wraz z produktem, a nie jakość w ujęciu statystycznym.
 • Rezygnacja z doboru dostawców wyłącznie z uwagi na najniższą cenę. Zamiast tego długofalowa współpraca oparta na zaufaniu i lojalności.
 • Nieustanne doskonalenie procesu produkcji oraz usług, mające na celu osiągnięcie najwyższej jakości, zmniejszenie kosztów produkcyjnych i poprawę efektywności.
 • Stosowanie nowoczesnych metod szkolenia pracowników.
 • Budowanie silnej kadry kierowniczej. Menadżerowie powinni wspierać pracowników swojego działu, zwracać uwagę nie tylko na ilość wykonanej pracy, ale przede wszystkim na jej jakość.
 • Wykluczenie strachu z działania firmy. Swobodniejsze działanie pracowników to większa efektywność.
 • Współpraca i wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi działami. Drużynowe działanie wszystkich działów w firmie pozwoli na wykluczenie większej liczby błędów występujących na różnych etapach produkcji.
 • Odrzucenie haseł typu „zero defektów” w ramach motywowania pracowników. Tego typu hasła tylko stwarzają niepotrzebną presję i lęk pracowników, co z pewnością nie przekłada się na efektywność przedsiębiorstwa.
 • Rezygnacja z substytutów autentycznego przywództwa i odrzucenie zarządzania przez liczby. Zamiast tego lepszym rozwiązaniem będzie wsparcie metod zarządzania i wykorzystanie metod statystycznych w celu poprawy jakości.
 • Wyeliminowanie barier, które uniemożliwiałyby pracownikom wykonywanie z dumą swojej pracy. Każdy pracownik powinien czuć się w firmie doceniony – niezależnie od szczebla, stanowiska, czy rodzaju pracy.
 • Intensywne programy szkoleniowe, motywowanie pracowników do nieustannego samodoskonalenia się. Aktualizacja wiedzy pozwala na zwiększenie konkurencyjności.
 • Wszyscy pracownicy powinni być zaangażowani w transformację. Jeżeli usprawnienie działania firmy ma działać, to powinny w tym procesie brać udział wszystkie osoby.

 • Przytoczone powyżej zasady Wiliama E. Deminga w dużej mierze przypominają zasady wdrażania norm ISO. Wprowadzenie ich w życie pozwoli w znacznym stopniu usprawnić pracę w przedsiębiorstwie, komunikację, a także poprawić warunki zatrudnienia i komfort pracowników.


  Chcesz dowiedzieć się więcej o normach ISO? Zapraszamy do lektury wpisu ISO w pigułce, w którym znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące systemów zarządzania jakością.  Adees - Adam Sznajder
  +48 606 376 975
  zapytania@adees.net