ISO 9001 - certyfikat - normy, wdrożenie, cena

System Zarządzania Jakością to norma, którą warto wdrożyć – niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy branży w jakiej działasz. Cena wdrożenia ISO 9001 jest niewielka biorąc pod uwagę, jak wiele korzyści przyniesie Twojej firmie.


Wdrożenie ISO 9001 cena


Jaki jest koszt wdrożenia normy ISO 9001? Cena obejmuje koszt doradztwa i samą certyfikację ISO 9001. Oczywiście cena wprowadzenia certyfikatu ISO 9001 uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów, dowiedzieć się dokładnie jak uzyskać certyfikat ISO 9001, zapraszam do kontaktu!


Tel. +48 606 376 975

E-mail: zapytania@adees.netTAGI: Iso 9001, iso wymagania

Certyfikacja ISO 9001 - korzyści


Wdrożenie ISO 9001 niesie ze sobą wiele zalet, które mają realny wpływ na działanie firmy. Certyfikacja ISO ma tez wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa lub instytucji w oczach Klientów.


Oto korzyści jakie przynosi wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością:


 • Większe zaufanie Klientów – zarówno krajowych jak i zagranicznych
 • Zwiększenie atrakcyjności na tle konkurencji
 • Pracownicy są bardziej zaangażowani i działalność firmy
 • Znaczne zwiększenie efektywności i wydajności
 • Możliwość uczestniczenia w większej liczbie przetargów • Certyfikat ISO wymagania – jakie należy spełnić?


  Certyfikacja 9001 jest normą ISO definiującą konkretne kryteria podzielone na stosowne działy. Do ich wypełnienia zobowiązana jest organizacja. Doradztwo ma za zadanie pomóc firmom spełnić wymagania ISO i sprawnie przygotować się do certyfikacji. Jeżeli sprosta ona wymaganiom przypisanym danej normie, uzyska certyfikat ISO 9001. Dojdzie do tego po pozytywnym rezultacie audytu odpowiadającego za certyfikację ISO. Za jego realizację odpowiedzialna jest specjalizująca się w tym, niezwiązana z organizacją firma. To czy dana organizacja spełnia normy ISO, wymagania i wdrożyła niezbędne procedury oceniane jest co trzy lata.


  Wdrożenie ISO 9001 – jak uzyskać?


  System certyfikacji normy ISO 9001 zbudowany jest w oparciu o cztery główne elementy. Pierwszym z nich jest szeroko pojęta odpowiedzialność osób decyzyjnych, mających największy wpływ na działania organizacji. Kolejnymi elementami są właściwe kierowanie zasobami (przede wszystkim ludźmi), produkcja artykułów i związane z tym wszelkiego rodzaju działania, statystyki i wyliczenia. Ostatnim, końcowym czynnikiem jest analiza działań i wprowadzenie ewentualnych zmian. Jeżeli uda nam się odpowiednio połączyć ze sobą wszystkie elementy, składające się na system jakości zarządzania ISO 9001, uzyskamy wynik końcowy w pełni satysfakcjonujący Klienta. Ważne, by firma przed ostatecznym audytem ISO wymagania wszystkie spełniła.


  Normy ISO 9001 – kluczowa rola zarządu


  To na kierownictwu spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe prosperowanie firmy i właściwą realizację wszystkich procesów. Osoby decyzyjne wybierają strategię oraz określają zadania, z którymi firma ma się zmierzyć w bliższej lub dalszej przyszłości. Po pewnym czasie warto przeprowadzić weryfikację tych zamierzeń i zobaczyć czy udało się je zrealizować. W przypadku niepowodzenia powinno ustalić się przyczyny takiego stanu rzeczy i wprowadzić w życie prawidłowe modyfikacje. Dobry, szczegółowy plan działania pozwoli na wykonanie pierwotnych założeń i zachowanie konsekwencji w swoich poczynaniach. W treści normy ISO 9001:2000 w punkcie nr 5 zostały opisane znaczenie i rola zarządu.


  Certyfikat ISO 9001 a zarządzanie zasobami


  Zarządzanie zasobami dotyczy wszystkiego, co składa się na aktywność działalności. Elementy składające się na system pracy (programy komputerowe, sieci, sprzęt), otoczenie w którym pracujemy każdego dnia – te czynniki również uznajemy za zarządzanie zasobami. Za tę sferę działalności odpowiedzialne jest kierownictwo firmy. To ono ustala harmonogram, ustala priorytety, podejmuje wiążące decyzje w kwestii budżetu. Zarząd zatrudnia nowych pracowników, ustala ich liczbę oraz warunki współpracy, a także wprowadza działania mające usprawnić pracę. W normie ISO 9001:2000 o zarządzaniu zasobami przeczytać można w punkcie nr 6.


  Certyfikat ISO wymagania dotyczące wykonywania usług


  Produkcja i realizacja usługi są kluczowe. Jeżeli będziemy mieli na uwadze wymagania Klientów, będziemy należycie wywiązywać się z warunków, co zaowocuje zadowoleniem Klienta. A jest ono niezwykle ważne w sprzedaży. Rzetelna i terminowa realizacja działań spowoduje, że Klient w przyszłości chętnie do nas wróci lub da nam pozytywną rekomendację. Wdrożenie ISO 9001 pozwala na zwiększenie wydajności i zmniejszenie liczby reklamacji. W treści normy ISO 9001:2000 w punkcie nr 7. podane są szczegóły dotyczące produkcji wyrobów i wykonywania usług. Wymagania określone w normie ISO 9001 umożliwiają poprawę działania firmy i obsługi Klienta.


  Certyfikacja ISO 9001 – wprowadzanie usprawnień


  Ostatnim czynnikiem na którym opiera się System Zarządzania Jakością normy ISO 9001 są wyliczenia, szczegółowa analiza oraz regularne usprawnienia. Ciągła obserwacja wszystkich procesów umożliwia wyciąganie odpowiednich wniosków, które pozwalają na przeprowadzanie niezbędnych modyfikacji. Wszystko to, ma na celu poprawę jakości, wykorzystanie w sposób maksymalny potencjału oraz poprawę kontaktów z Klientem. Należy pamiętać o utrzymywaniu i wprowadzaniu działań mogących wpłynąć na wzrost efektywności usługi i poprawę satysfakcji Klienta. Punkt 8 treści normy ISO 9001:2000 – tam znajdziesz informacje dotyczące pomiarów, obserwacji oraz samodoskonalenia firmy w zakresie swoich działań.


  Dowiedz się więcej o certyfikacji ISO


  Certyfikat ISO 9001 to jedna z najpopularniejszych norm jakości, jednak zachęcam do zapoznania się z krótkim kompendium dotyczącym certyfikacji. Na stronie ISO w pigułce zamieściłem wszelkie niezbędne informacje dotyczące certyfikatów ISO, a także kolejnych etapów wdrażania certyfikatu.


  ISO 9001:2015 - najważniejsze zmiany po nowelizacji


  Nieustannie zmieniająca się gospodarka, a także przemiany społeczne, budują potrzebę wprowadzania modyfikacji - również w przypadku norm ISO. Dlatego też w 2012 roku rozpoczęto prace nad nowelizacją normy ISO 9001. Aktualizacja normy została zakończona w 2015 roku, stąd nazwa: ISO 9001:2015. Zaktualizowana norma ISO bazuje w dużej mierze na znanym już cyklu Deminga, który jest podstawą w zarządzaniu jakością. Założeniem zamian wdrażanych w ISO 9001 było stworzenie normy na tyle uniwersalnej, żeby mogła zastosować ją każda organizacja i firma bez względu na branżę, czy specyfikę działania. ISO 9001:2015 odznacza się znacznie uproszoną strukturą, przystępniejszym opisem norm, a także większą swobodą w zakresie gromadzenia dokumentacji.


  Dowiedz się, jak w praktyce wygląda wdrożenie certyfikatu ISO 9001:2015 w Twojej organizacji - zapraszam do kontaktu:


  Adam Sznajder

  telefon: 606 376 975

  e-mail: zapytania@adees.net


  TAGI: Iso 9001, iso wymagania