Ochrona środowiska a normy ISO – korzyści i ryzyka

Zwiększająca się świadomość konsumentów oraz firm w temacie oddziaływania przemysłu na środowisko, w którym żyjemy, przyczyniła się do wielu zmian. Coraz większy nacisk stawiany jest na zrównoważony rozwój i znalezienie pewnego balansu między produkcją a dbałością o środowisko naturalne. Jednym z głównych założeń tych działań jest zmniejszenie oddziaływania firm na środowisko, które może być realizowane m.in. przez zmniejszenie śladu węglowego czy wydajniejsze zarządzanie odpadami. Dużą pomocą dla przedsiębiorstw i organizacji, które chcą stać się bardziej proekologiczne w swoich działaniach, są standardy środowiskowe. Wśród nich możemy wymienić między innymi ISO 14001, EMAS, ISO 50001 oraz FSC.


Standardy środowiskowe zostały stworzone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Jest to część strategii regulującej aspekty środowiskowe w różnych ujęciach. Normy te są nieustannie aktualizowane - zgodnie z rozwojem bieżącej sytuacji. Wdrożenie norm środowiskowych ułatwia firmom wprowadzenie zmian i osiągnięcie określonego celu.


ISO 14001 w kontekście ochrony środowiska - jakie są jej wymagania?


Najpopularniejszą normą środowiskową jest ISO 14001, która określa sposób zarządzania będący zgodny z działaniami proekologicznymi. Zaletą ISO 14001 jest jej uniwersalność - normę tę można wdrożyć w praktycznie każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od wielkości, branży czy profilu działalności. Jest to możliwe dlatego, że norma ta, nie zawiera ściśle określonych działań i metod, które należy wdrożyć, a raczej zbiór ogólnych norm, zasad i wskazówek, które ułatwią wprowadzenie strategii środowiskowej. Taka specyfika normy 14001 sprawia, że dane przedsiębiorstwo może wdrożyć w ramach ochrony środowiska dowolne działania i dowolną metodologię. Umożliwia to dobór strategii do możliwości firmy, a także jej specyfiki.


Najważniejszym założeniem ISO 14001, podobnie jak w ISO 9001, jest nieustanne doskonalenie działań przedsiębiorstwa. W przypadku tej normy środowiskowej bardzo ważne jest podejście procesowe, zakładające kontrolowanie efektów i wdrażanie poprawek - wszystko po to by działania były jeszcze bardziej efektywne i skuteczne.


W ramach wdrożenia ISO 14001 istotne jest określenie kontekstu organizacji - tego jak ona oddziałuje na otaczające środowisko i co ma wpływ na organizację. Kluczowe jest zaangażowanie kadry zarządzającej w zmiany i szkolenie pracowników wszystkich szczebli z zakresu podjętych działań na rzecz ochrony środowiska. Wdrożenie normy środowiskowej obliguje przedsiębiorstwo do zaplanowania określonych działań, w ramach których zostaną określone ewentualne zagrożenia, a także plan na wypadek sytuacji kryzysowej. Wykonywane działania należy poddawać regularnej ocenie, aby określić ich skuteczność i skutki dla środowiska naturalnego. Wyniki ocen analizujemy i na tej podstawie podejmujemy działania udoskonalające dotychczasowe procesy.


Dzięki wdrożeniu ISO 14001 możliwe jest zminimalizowanie śladu węglowego, a także lepsze gospodarowanie odpadami czy zmniejszenie oddziaływania firmy na środowisko w innych zakresach.


Zalety wdrożenia ISO 14001 - zyskuje nie tylko środowisko naturalne!


Certyfikacja ISO 14001 przekłada się nie tylko na korzyści dla środowiska, ale także dla samego przedsiębiorstwa. Zrównoważany rozwój stał się wartością docenianą przez wiele firm i organizacji. Wdrażając ISO 14001, pokazujemy potencjalnym kontrahentom i klientom, że również nasze przedsiębiorstwo działa z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Przekształcenie działań może także wiązać się z obniżeniem kosztów związanych z usuwaniem odpadów, zmniejszeniu ulegają też opłaty związane z wykorzystaniem zasobów środowiska. Zmiany w procesach, a także w funkcjonowaniu firmy często przekładają się na oszczędność zasobów oraz energii elektrycznej.


Chcesz uzyskać informacje o wdrożeniu ISO 14001 w Twojej firmie? Zapraszamy do kontaktu:


Tel. +48 606 376 975

E-mail: zapytania@adees.net