Czym jest akredytacja i jak mogą zdobyć ją jednostki certyfikujące?

Będąc przedsiębiorcą lub osobą pracownikiem kadry zarządzającej instytucji, który zamierza w funkcjonowaniu organizacji czy firmy skupić się na aspekcie jakościowym, zapewne jest zorientowany na temat certyfikatów ISO, warunków, jakie trzeba spełnić. Jednak czy znając szczegóły wdrażania ISO w Twojej firmie wiesz jakie warunki muszą spełnić organizacje przeprowadzające audit ISO?


Do przeprowadzania certyfikacji uprawnione są określone jednostki, określane mianem jednostek certyfikujących. Zadaniem tych jednostek jest kontrola, a także potwierdzanie zgodności z normami i certyfikatami. Należy zauważyć, że jednostki certyfikujące są rzetelne, obiektywne, bezstronne i niezależne od producentów w swoim działaniu. Jednostki certyfikujące określają zgodność z certyfikatem ISO lub określoną normą w przypadku wyrobów, usług, systemów, osób, a także potwierdzają kompetencje laboratoriów. Skąd jednak wiemy, że jednostki certyfikujące mają odpowiednie kompetencje i uprawnienia? Na rządowej stronie Polskiego Centrum Akredytacji możemy znaleźć bazę jednostek certyfikujących i laboratoriów uprawnionych do przeprowadzania wcześniej wspomnianych kontroli. Uprawnienie to określane jest akredytacją.


Czym jest akredytacja i dlaczego jest taka ważna?


Akredytacja stanowi potwierdzenie kompetencji danej organizacji do przeprowadzania certyfikacji, badań, inspekcji czy kontroli. Zakres akredytacji określony jest w załączniku do certyfikatu akredytacji, ściśle określa kompetencje danej organizacji. W krajach Unii Europejskiej akredytację przyznają jednostki akredytujące działające w danym kraju.


Przyznawanie akredytacji ubiegającym się o to organizacjom ma za zadanie zwiększenie zaufania, a także rzetelności działania tych jednostek. Akredytacja ma także na celu zwiększenie wiarygodności certyfikatów, których wdrożenie w danej firmie potwierdzają akredytowane jednostki certyfikujące. Jednostki chcące uzyskać akredytację oceniane są według międzynarodowych norm i wytycznych. W związku z tym akredytacja jest potwierdzeniem działania akredytowanej jednostki zgodnie z najlepszymi praktykami, a jej osiągnięcia są uznawane na rynku międzynarodowym.


Akredytacja jest ważna zarówno dla jednostki certyfikującej, której została przyznana, jak i dla firm i instytucji korzystających z usług takiej jednostki. Jednostka, której kompetencje potwierdzone są akredytacją, może zapewnić swoich klientów o rzetelności i jakości swoich usług. Zyskuje także przewagę konkurencyjną na tle innych firm oferujących usługę wdrożenia certyfikatu ISO.


Przedsiębiorcom akredytacja ułatwia wybór odpowiedniej jednostki certyfikującej, których kompetencji i jakości usług mogą być pewni. To także sposób na minimalizację ryzyka w relacjach biznesowych, a także podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju firmy. Akredytacja dotyczy nie tylko jednostek certyfikujących, ale także jednostek badawczych, co przekłada się na jakość badań i wyników.


Na czym polega rola Polskiego Centrum Akredytacji?


W Polsce akredytację przyznaje Polskie Centrum Akredytacji (PCA). PCA jest urzędem państwowym, działającym na mocy prawa. Działania PCA nadzorowane są przez ministra do spraw gospodarki. Polskie Centrum Akredytacji zostało utworzone 1 stycznia 2001 roku w wyniku połączenia Biura ds. Akredytacji w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji z Zespołem Akredytacji Laboratoriów Pomiarowych w Głównym Urzędzie Miar. Jednostka ubiegająca się o uzyskanie akredytacji PCA musi spełnić wymagania akredytacyjne - tylko wtedy możliwe jest zawarcie kontraktu między PCA a jednostką certyfikacyjną. Kontrakt ten ważny jest na okres 12 miesięcy, a warunkiem jego przedłużenia jest pomyślne przejście auditu przeprowadzanego przez PCA, który pozwala potwierdzić rzetelność usług i kompetencje danej jednostki. W ramach takiego auditu specjaliści z PCA sprawdzają zgodność dokumentacji systemowej, a także procedury związane z działaniami prowadzącymi w ramach certyfikacji i inspekcji. W czasie auditu przedstawiciele PCA sprawdzają również stan i aktualność wiedzy teoretycznej i praktycznej pracowników danej jednostki. W przypadku jednostek badawczych sprawdzane są także przyrządy pomiarowe i wykorzystywana aparatura. Celem auditów jest weryfikacja jakości wyników, jakie otrzymuje jednostka badawcza, certyfikująca.


Warto wspomnieć, że akredytacja PCA uznawana jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej, które podpisały porozumienie o uznawaniu wyników akredytowanej działalności. Takie założenie jest dużym wsparciem dla rozwoju biznesu międzynarodowego i zniesienia barier w handlu. Akredytacja akceptowana we wszystkich krajach UE pozwala stworzyć rynek produktów wysokiej jakości i wiarygodnych usług. Co ważne, korzystając z usług jednostki certyfikującej z akredytacją PCA, właściciel firmy nie musi ponosić dodatkowych kosztów związanych z rozwojem działalności na rynki zagraniczne. Uzyskany certyfikat ISO jest honorowany również poza granicami kraju.