Najczęstsze przyczyny wdrażania ISO w przedsiębiorstwach

Wdrażanie systemów zarządzania jakością stało się w ostatnich latach coraz popularniejsze. Jeszcze kilkanaście lat temu posiadanie przez daną organizację certyfikatu ISO było czymś wyróżniającym ją na tle innych firm. Dziś w wielu branżach certyfikat ISO 9001 to dobrze widziana norma, która potwierdza profesjonalizm i kompetencje danej firmy. Czasem spotykamy się jednak z głosami, że popularność certyfikatów ISO to głównie efekt mody. A jakie są fakty? Czy rzeczywiście najczęstszą przyczyną wdrożenia ISO w przedsiębiorstwie jest trend, według którego wdrożenie ISO to zupełny "must have", czy raczej przyczyny są zupełnie inne?


Pierwotne przyczyny wdrażania ISO 9000 - czyli odrobina historii


Choć jak już wspomnieliśmy popularność ISO wzrosła głównie w ostatnich latach, to strategia zakładająca zarządzanie przez jakość nie jest niczym nowym. W jakiej branży po raz pierwszy zaczęto stosować system zarządzania jakością? Pionierskimi branżami był przemysł zbrojeniowy i związany z produkcją energii atomowej. Ze względu na specyfikę tych branż, wysokie koszty sprawdzania jakości po wyprodukowaniu (często wiążące się z koniecznością ingerencji w produkt), a także częstą konieczność przeprowadzania badań niszczących zdecydowano się na opracowanie odpowiednich norm jakości. Wdrożenie systemu zarządzania jakością serii 9000 pozwoliło na zmianę nastawienia wobec jakości wytwarzanych produktów. W przeciwieństwie do wcześniejszych systemów jakości, które dotyczyły wybranych zagadnień i obszarów, norma 9000 pozwoliła na holistyczne podejście do poprawy jakości, które przekładało się na realne efekty.


Wdrożone zmiany dotyczyły m.in. podejścia do dostawców - miało być ono takie samo, niezależnie od dostarczanego materiału. To pozwoliło usprawnić przepływ informacji, poprawić kompatybilność systemów, uprościć i ujednolicić dokumentację. Wdrożenie norm jakości było też kluczowe dla zmiany podejścia do jakości. Zrozumiano, że na jakość produktu mają wpływ również czynniki niezwiązane bezpośrednio z produkcją, a w rozwiązywaniu problemów związanych z jakością ważną rolę odgrywają pracownicy wszystkich szczebli, a także dostawcy oraz klienci.


Główną przyczyną wdrożenia systemu zarządzania jakością było obniżenie kosztów, a także ograniczenie badań niszczących i uzyskanie stabilnej jakości produktów. Skutkiem tego było zmniejszenie roli końcowych kontroli jakości i zwiększenie nacisku na kontrolę na poszczególnych etapach produkcji, podniesienie kompetencji pracowników (dodatkowe szkolenia), poprawa działania procesów, a także wyeliminowanie wadliwych materiałów używanych w produkcji.

Efekty wdrożenia takich rozwiązań zrobiły wrażenie także na innych branżach produkcyjnych, które zdecydowały się na zmianę dotychczasowego podejścia do jakości. Początkowo na wdrożenie ISO decydowały się głównie przedsiębiorstwa związane z lotnictwem, nowoczesnymi technologiami, czy motoryzacją, jednak z czasem ISO 9000 zagościło praktycznie w każdej branży.


Przyczyny stosowania ISO 9001 w urzędach i usługach


Wraz z branżą przemysłową do zmiany podejścia wobec jakości przekonały się również urzędy państwowe i samorządowe oraz instytucje medyczne. Najczęstszymi przyczynami wdrożenia ISO w urzędach administracji i innych instytucjach użyteczności publicznej jest znaczne ułatwienie procesu uzyskiwania dofinansowań z Unii Europejskiej, a także wzrost zaufania i zadowolenia petentów (co może mieć znaczenie podczas kolejnych wyborów samorządowych). Wdrożenie ISO 9001 w urzędach pozwala wykazać przed odpowiednimi jednostkami UE, że system zarządzania danym urzędem działa w pełni sprawnie - co jest gwarancją odpowiedniego wykorzystania przyznanych środków.


Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wdrożenia ISO 9001 w instytucji lub przedsiębiorstwie? Zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą lub do złożenia zapytania ofertowego.


tel.: 606 376 975

e-mail: zapytania@adees.net