Systemy jakości i wdrażanie ISO

W tej sekcji możesz dowiedzieć się więcej o poszczególnych wdrażanych przez nas systemach, normach i certyfikatach.

Norma ISO 9001

Norma ISO 9001 definiuje system zarządzania jakością. Jego głównym założeniem jest dążenie przedsiębiorstwa do nieustannego podnoszenia jakości swoich produktów i usług. >>więcej

Norma ISO 14001

Norma ISO 14001 definiuje system zarządzania środowiskowego. Jego głównym założeniem jest dążenie przedsiębiorstwa do likwidacji negatywnego wpływu na środowisko, wynikające z jego działalności. >>więcej

Norma ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. W Polsce normę ISO/IEC 27001 opublikowano 4 stycznia 2007. >>więcej

Norma ISO 45001:2018

Norma ISO 45001:2018 - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ukazała się w marcu 2018 roku.>>więcej