Wdrożenie ISO 27001: praktyczne porady dla organizacji chcących uzyskać certyfikację

Dla wielu organizacji informacja stanowi jeden z najistotniejszych produktów ich pracy, a niejednokrotnie jedyny. Gdy jedne organizacje wytwarzają je, inne swoją działalność opierają na ich przetwarzaniu w celach biznesowych. Dane oraz informacje stały się bardzo cennym dobrem. Niestety nie tylko dla legalnie działających organizacji dane są cennym towarem. Coraz częściej padają one ofiarami ataków hakerskich, realizowanych pod postacią wirusów typu ransomware. Często dane lub ważne informacje mogą wpaść w niepowołane ręce na skutek wycieku. Przyczyną takich wycieków mogą być luki w systemie zabezpieczeń, nieprawidłowe procedury oraz nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez pracowników.


Obowiązkiem organizacji specjalizujących się w wytwarzaniu oraz przetwarzaniu informacji, jest stworzenie odpowiednich systemów zabezpieczających. Jest to możliwe przez zastosowanie np. zabezpieczenia dostępu do komputerów za pomocą haseł, uniemożliwienie korzystania z przenośnych dysków pamięci USB. Dobrym kierunkiem w budowaniu bezpieczeństwa informacji jest także stosowanie oprogramowania antywirusowego i zaawansowanych rozwiązań z zakresu IT. Stopień zabezpieczeń powinien być dopasowany do specyfiki organizacji. Jednak nie należy tej kwestii pod żadnym pozorem zaniedbywać.


Jakie są konsekwencje luk w cyberbezpieczeństwie?


Cyberbezpieczeństwo określa metody ochrony cyfrowych informacji i poufności danych. Powinno być ono realizowane poprzez zminimalizowanie ryzyka przejęcia czy wycieku informacji, tak, jak t tylko możliwe. Błędy i nieprawidłowości w systemie bezpieczeństwa danych mogą doprowadzić do tak poważnych konsekwencji jak utrata danych, utrata poufności danych czy utrata integralności danych. Skutkiem tego może być zaburzenie pracy organizacji, naruszenie renomy firmy, a także konsekwencje prawne. Warto mieć na uwadze, że nieodpowiednio przechowywane dane mogą spowodować ich nieprawidłowe wykorzystanie.


Sposobem na zminimalizowanie ryzyka utraty danych jest zapewnienie adekwatnych środków bezpieczeństwa. Dobrym rozwiązaniem jest też usystematyzowanie tych działań, w czym pomocne będzie wdrożenie certyfikatu ISO 27001.


Przygotowanie organizacji do wdrożenia ISO 27001


Wdrożenie certyfikatu ISO 27001 jest procesem złożonym i wymaga przeprowadzenia wszystkich etapów, aby organizacja pozytywnie przeszła audit zatwierdzający implementację normy. W ramach etapu przygotowawczego konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka - również pełnej oceny ryzyka, włącznie z identyfikacją potencjalnych zagrożeń. Należy na tym etapie skupić się na analizie informacji i aktyw najistotniejszych dla organizacji. Umożliwi to identyfikację luk w istniejącym systemie zarządzania bezpieczeństwem informacji.


Kolejnym krokiem w przygotowaniu organizacji do wdrożenia ISO 27001 jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń. Jeżeli dokładnie przeanalizujemy, na jakie niebezpieczeństwa narażona jest dana organizacja (utrata danych, ataki hakerskie) jesteśmy w stanie stworzyć jeszcze skuteczniejszą strategię bezpieczeństwa i dobrać odpowiednie metody.


Dla bezpieczeństwa informacji znaczenie ma także prawidłowe zarządzanie aktywami. Ich rejestr i monitoring umożliwiają stały nadzór nad ich bezpieczeństwem.


Elementy istotne podczas implementacji ISO 27001


Bardzo ważne jest zdefiniowanie polityki bezpieczeństwa, która stanowi fundament dla struktury bezpieczeństwa informacji, określa jej cele i zasady. Aby uniknąć niejednoznaczności, warto już na samym początku ustanowić politykę bezpieczeństwa organizacji.


Kluczową rolę we wdrożeniu systemu bezpieczeństwa informacji odgrywają procedury i instrukcje. Są to praktyczne realizacje działań podjętych przez organizację dla osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa informacji. Instrukcje doprecyzowują te działania i zawierają więcej szczegółowych wskazań. Mogą one zawierać konkretne wytyczne dotyczące technologii, systemów czy zarządzania dostępem.