Osoba do kontaktu / wycena wdrożeń

Adam Sznajder
telefon komórkowy: 606 376 975
e-mail: zapytania@adees.net