ISO 45001:2018 a poprzednie normy – co się zmieniło?

W pracy spędzamy znaczną część doby, dla większości pracowników oznacza to 8 godzin dziennie, choć oczywiście może się to różnić w zależności od specyfiki pracy i stanowiska. W zależności od wykonywanego zawodu, a także miejsca pracy, różnią się także warunki pracy i ewentualne związane z nią niebezpieczeństwa. W celu zminimalizowania ewentualnych zagrożeń, bardzo istotne jest przestrzeganie przepisów BHP. W niektórych branżach kwestie bezpieczeństwa są szczególnie ważne. Jeżeli w Twojej firmie lub organizacji, którą zarządzasz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest priorytetem, wart dowiedzieć się więcej na temat ISO 45001 i rozważyć wdrożenie tego certyfikatu. Jednak nie zawsze norma ISO 45001 miała taką samą postać. W dzisiejszym artykule znajdziesz informacje:


 • Jakie normy zastąpiło ISO 45001?
 • Jakie istotne zmiany przyniosło wprowadzenie ISO 45001?
 • Jakie występują zmiany w strukturze norm?
 • Co zmiany te w praktyce oznaczały dla organizacji i przedsiębiorstw?

 • Jakie normy zastąpił standard ISO 45001?


  ISO 45001 zostało wydane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Norma ta określa wymagania i standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zawarte w ISO 45001 wskazania dotyczą zarówno praktycznych zasad w kwestii BHP, a także wytyczne dotyczące doskonalenia i optymalizowania działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa w organizacji. Wdrożenie normy ISO 45001 w przedsiębiorstwie niesie ze sobą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwala zminimalizować liczbę zagrożeń i niebezpiecznych wypadków w firmie. Stworzenie bezpiecznego miejsca pracy i zmniejszenie ryzyka wypadku zwiększy zadowolenie obecnych pracowników i pozwoli zyskać zaufanie potencjalnych kandydatów. Dlaczego warto wdrożyć ISO 45001? Wdrożenie certyfikatu ISO pozwoli także na wyróżnienie się spośród konkurencji i pokazanie się potencjalnym klientom, jako firma dążąca do ciągłego rozwoju, mająca na uwadze nie tylko zyski, ale także dobro pracowników.


  Jednak zanim pojawił się standard ISO 45001:2018 obowiązywały normy BS OHSAS 18001:2017 oraz PN-N 18001:2004. Pierwsza z norm była opublikowana przez British Standards Institution, a druga z nich była polskim standardem, który opublikowany został przez Polski Komitet Normalizacyjny. Zmiana dwóch wyżej wymienionych norm na nowy standard ISO została wprowadzona 12 marca 2018 roku. W związku z wprowadzeniem ISO 45001, które zastąpiło dotychczasowe normy, przedsiębiorcy i organizacje korzystające dotychczas z normy OHAS 18001:2017 i PN-N 18001:2004 byli zobowiązani w ciągu dwóch lat przejść proces przejścia na ISO 45001, aby zachować ciągłość certyfikatu. W związku z utrudnieniami, jakie stworzyła pandemia COVID-19, termin ten przedłużono do końca września 2021.


  Co zmieniło się wraz z wprowadzeniem normy ISO 45001?


  Wiele osób zapewne zastanawia się, czy zmiany te były konieczne. Jednak to statystyki pokazały, że dotychczasowe normy należy zmodyfikować, aby jeszcze skuteczniej zminimalizować ryzyko wypadków śmiertelnych, a także skutkujących poważnym uszczerbkiem zdrowia. Oto najważniejsze różnice pomiędzy standardem OHSAS 18001 a normą ISO 45001. Wdrożona w 2018 roku norma posiada ujednoliconą strukturę, która oparta jest w dużej mierze na popularnych strukturach ISO 9001 i ISO 14001. Podobieństwo w strukturze znacznie ułatwia wdrożenie normy i skuteczne jej stosowanie w codziennym działaniu organizacji. Nowym i bardzo ważnym elementem jest obowiązek kontroli czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które mogą wpływać na działanie danej organizacji, a w szczególności na bezpieczeństwo jej pracowników. Zgodnie z normą ISO 45001, w kwestii bezpieczeństwa dużą rolę odgrywa zaangażowanie kadry kierowniczej. To właśnie kierownictwo przejmuje odpowiedzialność za zapobieganie wypadkom i zapewnia pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy, ustanawiając politykę BHP.