Certyfikat PN-N 18001

W skład normy PN-N 18001 wchodzą zalecenia odnoszące się bezpośrednio do systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem. Jeśli chodzi o konstrukcję, to schemat ten, przypomina budową normę ISO 9002. Norma PN-N-18001:2004, która jest wystawiana przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny), znana i stosowana jest tylko w Polsce.


System zarządzania BHP PN-N -18001 – zalety wdrożenia


 • Zmniejszone koszty ubezpieczeń
 • Zwiększenie wiedzy pracowników na temat bezpieczeństwa pracy
 • Zmniejszenie ryzyka wypadków w firmie
 • Spełnianie wymogów prawnych dotyczących BHP


 • Planujesz wdrożenie certyfikatu PN-N 1801 w swoim przedsiębiorstwie?


  Chcesz poznać szczegółowe wymagania, etapy i cenę certyfikacji? Chętnie doradzę, dokonam wstępnej wyceny i zaplanuję strategię wdrożenia PN-N 18001. Zadzwoń lub napisz!


  Tel. +48 606 376 975

  E-mail: zapytania@adees.net

  Wdrażanie PN-N 18001


  System zarządzania BHP PN-N-18001 skupia się przede wszystkim na udziale pracowników we wprowadzaniu, następnie utrzymywaniu ciągłości w korzystaniu i usprawnieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Warto zaznaczyć, że wyjątkiem jest norma OHSAS 18001:2007 – w niej się z tym nie zetkniemy. We wspomnianej normie ISO spotkamy się również z tzw. zagrożeniem znaczącym. Daje ono możliwość bardziej efektywnego zestawienia działań ze strefami powiązanymi z poważnymi zagrożeniami.


  Obszary stosowania PN-N 18001:


 • wprowadzenie systemu zarządzania BHP
 • wizualizacja i opinia na temat ryzyka zawodowego pracowników
 • ocena ryzyka w skład, której wchodzi zarówno aktywność podwykonawców, jak i działania gości

 • Norma PN-N-18001 opiera się na schemacie nieustannego doskonalenia. Jest to tzw. „Cykl Deminga”. Wprowadzenie systemu z czynnym udziałem kierownictwa poskutkuje imponującymi efektami. Z czasem odczuwalne będą one także przy prowadzeniu firmy.