Normy ISO w branży budowlanej i ich zastosowanie

Certyfikaty ISO wdrażane są aktualnie praktycznie w każdej branży - nie tylko w przemyśle, ale również w szeroko pojętej branży usługowej, w branży turystycznej, a także w branży medycznej, co już omawialiśmy w naszej Bazie Wiedzy. Kolejną z branży, w której jakość odgrywa kluczową rolę, jest sektor budowlany. W tym przypadku wdrożenie ISO może mieć kluczowe znaczenie - zarówno zwiększa zadowolenie klientów, bezpieczeństwo pracowników, jak i zwiększenie przewagi nad konkurencją. Fakt, że dana firma może pochwalić się posiadaniem certyfikatu ISO, jest pewnym dowodem na to, że jest to godny zaufania partner biznesowy. Coraz częściej można także spotkać się z sytuacją, gdy posiadanie certyfikatu jest koniecznym warunkiem, aby móc wziąć udział w przetargach.


Jakie normy ISO należą do najczęściej wdrażanych w branży budowlanej? Które przedsiębiorstwa powinny zdecydować się na certyfikację ISO? Jakie są zalety takiego rozwiązania? Na te pytania odpowiemy w niniejszym artykule.


Certyfikat ISO 9001 dla branży budowlanej


Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym certyfikatem jest ISO 9001. System Zarządzania Jakością ma na tyle uniwersalną postać, że można zastosować go praktycznie w każdej firmie - zarówno dużym, średnim, jak i małym przedsiębiorstwie. Zbiór wytycznych, który określony jest w tej normie, pozwala na poprawę jakości wytwarzanych produktów, lub usług. System Zarządzania Jakością zakłada nieustanne doskonalenie procesów, aby spełnić oczekiwania klientów, a także zwiększyć wydajność firmy. Branża budowlana wyróżnia się pewną specyfiką, ponieważ jej działalność opiera się zarówno na usługach, jak i produkcji. Zatem niezbędna będzie norma, która sprawdzi się zarówno w przedsiębiorstwie produkcyjnym, jak i usługowym. Te wymagania spełnia właśnie ISO 9001. Zaletą tej normy jest także stosunkowo niski koszt wdrożenia, przy sporych korzyściach, jakie może wynieść firma.


Wprowadzenie normy ISO 9001 w firmie działającej w sektorze budowlanym umożliwia na lepsze zarządzanie zasobami. Sprawnie zarządzająca kadra zarządzająca, jasne i przejrzyście ustalone procesy, a także dobra komunikacja pozwalają w znaczący sposób poprawić działanie firmy, zwiększyć płynność, a także zminimalizować ryzyko błędu. W treści normy ISO 9001 są także określone szczegółowo wymagania dotyczące produkcji i realizacji usług. Spełniając te wymagania, możemy realnie zmniejszyć liczbę reklamacji i niezadowolonych klientów. Warto pamiętać, że rekomendacja zadowolonego i lojalnego klienta, jest najlepszą i najskuteczniejszą reklamą.


Bezpieczeństwo i higiena pracy - ISO 45001:2018 w branży budowlanej


W niewielu branżach bezpieczeństwo w pracy jest tak istotne, jak w branży budowlanej. Zagrożenie wypadkiem lub chorobą jest zwiększone przez wiele czynników, m.in. środowisko i warunki pracy, a także rodzaj wykonywanych czynności, czy obsługiwanych maszyn. W celu zminimalizowania wypadków i chorób zawodowych warto zdecydować się na wdrożenie normy ISO 45001:2018. Wraz ze wdrożeniem tej normy w przedsiębiorstwie zostaje zwiększony nacisk na wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy, a także kontrolę i egzekwowanie tych wymagań. Dzięki wdrożeniu tej normy zwiększysz świadomość pracowników na temat zasad BHP, przeprowadzając szkolenia. Zasady bezpieczeństwa pracy są dopasowane do specyfiki działalności firmy. W ramach przygotowań do certyfikacji zostaje także przeprowadzona analiza zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy, a następnie zostają podjęte próby eliminacji tych zagrożeń. Jednak warto wiedzieć, że ISO 45001 dotyczy nie tylko poprawy bezpieczeństwa pracowników w firmie, ale także stabilizacji i zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw, co jest kluczową kwestią dla zachowania płynności działania firmy i sprawnego przebiegania kolejnych procesów.


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat certyfikatów ISO dla Twojej firmy, zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą.


+48 606 376 975

zapytania@adees.net