Systemy jakości i wdrażanie ISO

Tutaj uzyskasz dodatkowe informacje o wdrażanych przez nas poszczególnych systemach, normach i certyfikatach ISO.

Norma ISO 9001

ISO 9001 – ta norma definiuje system zarządzania jakością. Jego głównym celem jest nieustanny rozwój firmy oraz podnoszenie poziomu wyrobów i usług.
>>więcej

Norma ISO 14001

Norma ISO 14001 zajmuje się opisywaniem schematu zarządzania środowiskowego. Zadaniem tego systemu jest usunięcie negatywnych dla przyrody efektów wynikających z działalności przedsiębiorstwa.
>>więcej

Norma PN-N-18001

Norma PN-N-18001 – jest ona odpowiedzialna za nakreślenie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) w miejscu pracy. System stworzony jest w oparciu o zasady zawarte w systemach zarzadzania, które są zgodne z normą ISO 9000.
>>więcej

Norma ISO/IEC 27001

Norma ISO/IEC 27001 w obrębie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. W Polsce, normę tę opublikowano 4 stycznia 2007 roku.
>>więcej