Wdrażanie ISO, Certyfikacja ISO, certyfikat jakości ISO


Geneza firmy ADEES.


Firma powstała w marcu 1998 roku. Wcześniej, przez 4 lata pracowałem w dziale kontroli jakości firmy POWEN S.A. Moim zadaniem było planowanie działań zapewniających jakość opartą na normach ISO 9001:1987 i ISO 9001:1994. Zajmuję się wyłącznie certyfikacją ISO 9001, ISO 14001 i PN-N-18001. Projektowanie, wdrażanie oraz ocena – to należy do moich obowiązków. Jestem czynnym auditorem zewnętrznym jednostki wydającej certyfikat w zakresie jakości, środowiska i BHP. Bez znajomości wymagań certyfikujących dotyczących danej kategorii nie ma możliwości otrzymania certyfikatu ISO. To powoduje, że muszę dobrze poznać przedsiębiorstwa z którymi współpracuje – bez znaczenia czy są mikro, małe czy średnie. Co jest fundamentem prawidłowej budowy, a następnie oceny systemów? Norma źródłowa, oczywiście. Dla systemu zarządzania jakością, którym się zajmuję jest to PN-EN ISO 9001:2009.

Certyfikacja jakości ISO – jak to działa?


Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością ISO to wyjątkowa branża. Nasze działania składają się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to doradztwo. Ma ono na celu wsparcie procesu, wypełnienie norm i poczynienie odpowiednich kroków. Drugi, końcowy etap to certyfikacja systemu. Mam niezwykle duże doświadczenie w certyfikacji ISO. Spotkałem na swojej zawodowej drodze różnych Klientów, znam ich potrzeby i wiem w jaki sposób spełnić oczekiwania. Lista referencyjna, którą mogą Państwo znaleźć na stronie to spis Klientów mojej firmy. Jest naprawdę obszerna, co świadczy nie tylko o wieloletnim stażu pracy, ale również jakości usług. Trudno bowiem wyobrazić sobie sytuację, gdy świadczenia nie są zadowalające, a liczba Klientów nie spada.

Certyfikat ISO – jak go zdobyć?

Firmy doradcze a jednostki certyfikujące to dwa odrębne przedsiębiorstwa. Spełniają inne funkcje. Pierwsze z wymienionych nie mają uprawnień, aby przeprowadzać certyfikację. Co ważne, nie może ich też nic łączyć z ośrodkami certyfikującymi. Te jednostki zaś, przed certyfikacją nie mogą pomagać ani wspierać w żaden sposób firm starających się o atest. Oferowanie usług konkretnych doradców również jest zakazane. Jednostki certyfikujące powinny (choć nie muszą) mieć specjalną akredytację upoważniającą do certyfikacji. Choć przepisy prawne nie wymagają jej od firm, przyjęło się w naszej branży, że trzeba ją posiadać. Zwiększa to wierzytelność i potwierdza profesjonalny status. Wszystkie państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej dysponują własną jednostką wydającą wspomniane akredytacje. W Polsce działa ona pod nazwą Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie. Konkurencja na rynku certyfikacji jest ogromna. Nikt nie chce zostać w tyle, więc wszystkie firmy zdobywają polską akredytację. Dotyczy to także jednostek zagranicznych, np. angielskich, które w swoim kraju uzyskują akredytację UKAS, ale po wejściu na rynek polski ubiegają się o naszą rodzimą wersję. Chcesz dowiedzieć się, które jednostki certyfikujące działające w naszym kraju są akredytowane? Wejdź na stronę www.pca.gov.pl i w zakładce „Akredytowane podmioty” zdobądź informacje na ten temat.

Większość Klientów zainteresowanych certyfikacją zastanawia się, ile kosztuje cały ten proces. Aby przybliżyć nieco kwestię finansową, postanowiliśmy stworzyć dla Was pewien poradnik. Mamy nadzieję, że po zapoznaniu się z nim, będziecie mieli większą wiedzę na temat potencjalnych kosztów.

Oszacowując koszt całkowity należy wziąć pod uwagę zarówno koszt doradztwa, jak i certyfikacji.

Ile kosztuje doradztwo przy certyfikacji ISO?


Suma, jaką Klient musi zapłacić za doradztwo jest indywidualnie ustalana przez daną firmę lub konsultantów. W umowie jest zapisywana jedna kwota za cały konsulting. Cena uzależniona jest od typu usługi. Zdecydowana większość konsultantów ze względu na uniknięcie dodatkowych kosztów wykonuje usługi bez pośredników. Innymi czynnikami wpływającymi na wycenę są odległość i wolne terminy. Podpisując umowę warto uzależnić ostatnią transzę wpłaty od pozytywnego zakończenia procesu certyfikacji. Co daje takie rozwiązanie? Chroni przez zbędnym przedłużaniem się usługi i odkładaniem w czasie samej certyfikacji. Warto zaznaczyć, że konsultant musi przy procesie certyfikacji korzystać z pomocy Klienta. Bez aktywnego udziału osoby z wewnątrz nie jest stanie sprostać wszystkim wymogom i ustaleniom. Dlaczego? Ponieważ nie dysponuje wszystkimi informacjami dotyczącymi firmy, które mogą okazać się niezbędne. Firma, która zleca usługę musi wybrać osobę odpowiadającą za kontakt z nami. Jest ona nazywana Pełnomocnikiem ds. Jakości. To określenie utarło się już na początku lat 90. i funkcjonuje po dziś dzień.

Certyfikacja ISO – co się na nią składa?


Certyfikaty otrzymuje się na okres 3 lat. Co składa się na certyfikację? Po pierwsze audit certyfikacyjny. To właśnie od momentu zakończenia tego procesu rozpoczyna się okres ważności certyfikatu. Po roku zostaje wprowadzony pierwszy audit nadzoru, po dwóch latach kolejny. Audity nadzoru stanowią ok. 60% kosztów usługi. Ich cena uzależniona jest od samej organizacji i jej wielkości, ponieważ czas poświęcony na audity związany jest z liczbą zatrudnionych osób (ona świadczy o wielkości instytucji). Liczba godzin nie może być zaniżana, jest to jednym z warunków akredytacji. Certyfikat traci swoją ważność po okresie trzech lat. Wtedy dochodzi do tzw. recertyfikacji. Taka sytuacja wymaga nowego zlecenia dla jednostki certyfikującej. Decyzja o recertyfikacji nie jest wpisana do pierwszej umowy, więc zdecydować się na nią możesz po utraceniu ważności przez certyfikat. Robiąc kosztorys certyfikacji należy pamiętać o tym, że suma kosztów dotyczy trzech lat trwania usługi. Przy porównywaniu ofert różnych jednostek mogą pojawić się spore dysproporcje cenowe.

Duże zmiany w działaniu rynku certyfikacji przyniosło wejście Polski do Unii Europejskiej. To wydarzenie spowodowało, że akredytacja wydawana w naszym kraju oraz rodzime jednostki certyfikujące zostały zatwierdzone przez całą Unię Europejską. W ten sposób Polskie Centrum Akredytacji wprowadzono w szeregi International Accreditation Forum (IAF).

Na obecne ceny wpływ miały przede wszystkim trzy czynniki. Po pierwsze zdecydowanie mniejsze zapotrzebowanie na podmioty zagraniczne. Po drugie wzmożona aktywność polskich jednostek, których jest naprawdę dużo. Ostatnim z głównych czynników jest sytuacja na rynku mikro i małych przedsiębiorstw. To ona w dużej mierze spowodowała stabilizację kosztów certyfikacji i możliwość certyfikacji dla sektora obejmującego małe i średnie przedsiębiorstwa. Rozbieżność cenowa jest jednak nadal widoczna, z tego względu proponuję porównywanie kosztów już na samym początku. Zapoznanie się z ofertami już podczas szukania odpowiedniej firmy i wstępnych działań przygotowujących do certyfikacji. W ten oto sposób zaoszczędzicie sobie zawodu i niezadowolenia związanego ze zbyt dużymi kosztami usługi.

Przekazałem Wam najważniejsze informacje dotyczące doradztwa, jak i samych jednostek certyfikujących. Zbiór podstawowych wiadomości na temat konkretnych norm znajdziecie w zakładkach dotyczących certyfikatu jakości ISO 9001 oraz ISO 14001 i PN-N-18001.

Wycena certyfikatu jakości ISO


Chcesz wycenić doradztwo? Nie ma problemu! Wypełnij zapytanie ofertowe, a zostanie Ci udzielona odpowiednia informacja. Na Twoje życzenie mogę wyliczyć oczekiwaną cenę za certyfikację i związane z nią nadzory. W jaki sposób? Doskonale znam rynek certyfikacji, wiem wokół jakich kwot oscylują ceny usług. Chcesz poznać orientacyjną cenę za certyfikację? Możesz o nią zapytać w ramce uwagi. Proszę jednak pamiętać, że ostatecznie to jednostka certyfikująca ustala ceny, w tym koszty związane z audytem certyfikacyjnym i nadzorującym.

Życzę Wam powodzenia w prowadzeniu swoich działalności. Rywalizacja na rynkach jest coraz większa, co jest efektem globalizacji i zanikaniem granic gospodarczych. Jestem przekonany, że otrzymanie certyfikatu ISO wyróżni Was na tle konkurencji.

Proszę, abyście przy budowie systemów zawsze kierowali się maksymą: „Żadna norma organizacyjna nie zastąpi zdrowego rozsądku”.Adam Sznajder


Kwalifikacje:


Uprawnienia: