Kwalifikacje / uprawnienia

Posiadam następujące kwalifikacje i uprawnienia w zakresie wdrażania systemów zarządzania.


Kwalifikacje:

Uprawnienia: