PN-N-18001 - normy i wdrożenia

Jeżeli chcesz poznać zasady certyfikacji ISO kliknij tutaj


W skład normy PN-N 18001 wchodzą zalecenia odnoszące się bezpośrednio do systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem. Jeśli chodzi o konstrukcję, to schemat ten, przypomina budową normę ISO 9002. Norma PN-N-18001:2004, która jest wystawiana przez PKN (Polski Komitet Normalizacyjny), znana i stosowana jest tylko w Polsce.

Skupia się ona przede wszystkim na udziale pracowników we wprowadzaniu, następnie utrzymywaniu ciągłości w korzystaniu i usprawnieniu systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Warto zaznaczyć, że wyjątkiem jest norma OHSAS 18001:2007 – w niej się z tym nie zetkniemy. We wspomnianej normie ISO spotkamy się również z tzw. zagrożeniem znaczącym. Daje ono możliwość bardziej efektywnego zestawienia działań ze strefami powiązanymi z poważnymi zagrożeniami.


Kiedy korzysta się z PN-N-18001?


Obszary stosowania:
  • wprowadzenie systemu zarządzania BHP
  • wizualizacja i opinia na temat ryzyka zawodowego pracowników
  • ocena ryzyka w skład, której wchodzi zarówno aktywność podwykonawców, jak i działania gości

Norma PN-N-18001 oparta jest na modelu ciągłego doskonalenia (Pętli Deminga). Opisywana norma PN-N-18001 opiera się na schemacie nieustannego doskonalenia. Jest to tzw. „Cykl Deminga”. Godny uwagi jest fakt, że wprowadzenie systemu z czynnym udziałem kierownictwa poskutkuje imponującymi efektami. Z czasem odczuwalne będą one także przy prowadzeniu firmy.