ISO w usługach medycznych - REFERENCJE

Nazwa firmy
System jakościBranża
Szpital - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Szpital
Szpital American Heart of Poland S.A. ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Szpital(kardiologia)
Szpital Miejski w Rabce-Zdroju ISO 9001
Medyczne usługi Szpital
Szpital Miejski, Tychy ISO 9001
Medyczne usługi Szpital
Szpital Powiatowy w Jarocinie ISO 9001
Medyczne usługi Szpital
Szpital Specjalistyczny im. Stanley Dudricka w Skawinie ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Szpital
Szpital SPZOZ w Lublińcu ISO 9001
Medyczne usługi Szpital
Szpital św. Anny, Miechów ISO 14001
Medyczne usługi Szpital
Szpital ZOZ w Pińczowie ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Szpital
Szpital ŁUBINOWA Sp. z o.o. Sp. Komandytowa ISO 9001
Medyczne usługi Szpital(ginekologia, położnictwo, neonatologia, chirurgia ogólna)
Centrum Pomocy Psychologicznej, Psychoterapeutycznej i Coachingu NZOZ TAM Sp z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień
VIDE Ośrodek Medyczno-Psychologiczny ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Psychiatryczna i leczenie uzależnień
Centrum Medyczne PERINATEA Sp. z o.o. ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(dermatologia, ginekologia i położnictwo , medycyna estetyczna,chirurgia ogólna, chirurgia urazowo-ortopedyczna, neurologia, poradniagenetyczna, poradniaprzeciwstarzeniowa; Zespół rehabilitacji domowej)
Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(fizykoterapia, poradnia ginekologiczno-położnicza, chirurgia ogólna, okulistyczna, urologiczna, otolaryngologiczna, ortopedyczna, leczenia uzależnień, endokrynologiczna, stomatologiczna, pracownia diagnostyki obrazowej, laboratoryjnej, poradnia diabetologiczna, medycyna pracy, dermatologiczna, neurologiczna) Podstawowa opieka zdrowotna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień AL-MED ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(psychiatria); psychologia
NZOZ "PROFIMEDIC" ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(ortopedia, okulistyka, psychiatria);rehabilitacja
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDKOL" ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(okulistyka, laryngologia dla dzieci idorosłych, chirurgia urazowo -ortopedyczna, neurologia,endokrynologia, dermatologia, choróbgruźlicy i chorób płuc, reumatologia,pracownie rentgenodiagnostyki, USG,EKG)
Specjalistyczne Usługi Medyczne w Tychach S.C. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(neurologia)
ZOZ w Wojkowicach ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(ginekologia, neurologia, okulistyka,laryngologia)Podstawowa Opieka Zdrowotna
Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Maniowach Maniowy ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (ginekologia i położnictwo, otolaryngologia, fizjoterapia)
Centrum Medyczne OMEDICA Jarosław Opiela i Beata Opiela Spółka Jawna ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (choroby metaboliczne, diabetologia, chirurgia ogólna, dermatologia, dietetyka, położnictwo i ginekologia, kardiologia, neurologia, zdrowie psychiczne, patologia ciąży, proktologia, hematologia, urologia, ortopedia, endokrynologia, metaboliczna, chirurgia naczyniowa, pracownia USG )
Przychodnia Lekarska Eskulap w Sędziszowie ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, kardiologia, dermatologia, ginekologia i położnictwo, POZ, medycyna pracy, neurologia, okulistyka, otolaryngologia dziecięca, logopedia, pediatria); rehabilitacja
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (chirurgia ogólna, położnictwo i ginekologia, anestezjologia i intensywna terapia, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, pediatria, choroby płuc, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neonatologia, kardiologia, diabetologia, rehabilitacja medyczna, dermatologia i wenerologia)
CLINPORT A. Tura, E. Lipińska, T. Dąbrowski s.c. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (choroby wewnętrzne, kardiologia, reumatologia, chirurgia ogólna)
Specjalistyczny Gabinet Lekarski PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA Ewa Ammer ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (endokrynologia)
Ośrodek Medyczno-Terapeutyczny SYRIUSZ Spółka Cywilna Aleksandra Lamparska-Warchalska, Jadwiga Trzetr ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ( psychiatria, terapia psychologiczna dzieci i młodzieży. Dzienna opieka psychiatryczna rehabilitacyjna dzieci i młodzieży. Przedszkole specjalne dla dzieci w ramach dziennej opieki specjalistycznej)
NZOZ "Centrum Gastroenterologii" ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna ( poradnia gastroenterologiczna hepatologiczna, onkologiczna, chorób jelit, oddział gastroenterologiczny jednodniowy, pracownia endoskopii dolnego i górnego odcinka przewodu pokarmowego, ultrasonografia)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAC-MED Małgorzata Maciejewska-Franczak ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ( poradnia zdrowia psychicznego, poradni alergologiczna dla dzieci i dorosłych)
EUROMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna opieka specjalistyczna ( stomatologia, profilaktyka i promocja zdrowia) leczenie szpitalne
Centrum Medyczne MULTIMED Tadeusz Jucyk Spółka Jawna ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna ( zdrowia psychicznego, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, leczenia uzależnień, oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu, oddział dzienny psychiatryczny (ogólny), oddział dzienny zaburzeń nerwicowych, alergologiczna, alergologiczna dla dzieci, diabetologiczna, endokrynologiczna, położniczo-ginekologiczna, hepatologiczna, kardiologiczna, kardiologiczna dla dzieci, otolaryngologiczna, otolaryngologiczna dla dzieci, logopedyczna, nefrologiczna, neurologiczna, reumatologiczna, urologiczna, zespół leczenia środowiskowego (domowego), poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia, porania terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, poradnia leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (alergologia, chirurgia naczyniowa i ogólna, choroby zakaźne, endokrynologia, diabetologia, hematologia, medycyna pracy, reumatologia, okulistyka, pediatria, urologia, diagnostyka medyczna, dermatologia i wenerologia, choroby wewnętrzne, geriatria, kardiologia, nefrologia, otolaryngologia, neurologia, ortopedia i traumatologia, psychiatria)
Przychodnia Lekarsko - Rehabilitacyjna ZDROVIT Sławomir Laufer ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (alergologia, dermatologia, wenerologia, otolaryngologia, audiologia, foniatria, logopedia, neurologia, okulistyka, choroby wewnętrzne, chirurgia urazowo-ortopedyczna ) rehabilitacja lecznicza, fizjoterapia, medycyna pracy, pobrania materiałów do badań , badanie słuchu diagnostyka
NZOZ Przychodnia Specjalistyczna MEDICA ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (dermatologia, diabetologia, endokrynologia, kardiologia, logopedia, neurologia, reumatologia, urologia, alergologia,chirurgia naczyń, otolaryngologia, psychologia)
NZOZ Zakład Medycyny Nuklearnej "CLINICA MEDICA" s.c. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (diagnostyka i terapia radioizotopowa, laryngologia, endokrynologia, medycyna nuklearna)
Indywidualna Praktyka Lekarska Marlena Kaczmarczyk ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (ginekologia)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia REMEDIUM Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (medycyna estetyczna, neurologia, dietetyka, POZ)
Euromedic Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (okulistyka)
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PERCEPTIO Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (okulistyka)
NZOZ Nowoczesne Centrum Okulistyczne LASER s.c. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (okulistyka)
ALMED Zakład Rehabilitacji Medycznej ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (ortopedia, chirurgia ortopedyczna, neurologia, reumatologia, diagnostyka); rehabilitacja
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyka s.c. SPOLMED Andrzej Olszanowski, Katarzyna Spóln ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnia alergologiczna, metaboliczna, diabetologiczna, nefrologiczna, hematologiczna, ds. szczepień (immunologicznej), reumatologiczna, kardiologiczna, endokrynologiczna, preluksacyjna, gastroenterologiczna, neurologiczna dla dzieci, pulmonologiczna dla dzieci, pracownia ultrasonografii, echokardiografii)
NZOZ Przychodnia Alergologiczno-pulmonologiczna ALERGOPNEUMA Marek Michna i wspólnicy Sp. Jawna ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (pulmonologia, alergologia, onkologia,neurologia)
CENTRUM ZDROWIA Urszula Jurczak ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (rehabilitacja, fizjoterapia ) fizjoterapia domowa
CENTRUM ZDROWIA Urszula Jurczak ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (rehabilitacja, fizjoterapia ) fizjoterapia domowa
NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego w Porębie Wielkiej Renata Kopacz - Modrzejewska ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (rehabilitacja, pracownia fizjoterapii, pielęgniarki środowiskowo-rodzinne, położna środowiskowo-rodzinna, medycyna szkolna, pracownia elektrokardiograficzna, programów profilaktycznych zdrowotnych)Podstawowa Opieka Zdrowotna (lekarz POZ).
Odnowa Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (stomatologia, neurologia, okulistyka, laryngologia, ginekologia) Podstawowa Opieka Zdrowotna
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny S.C. Bogdan i Beata Baczyńscy ISO 9001
ISO 14001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna POZ stomatologia, rehabilitacja, fizjoterapia, pracownia elektrokardiograficzna, pracownia ultrasonograficzna, profilaktyka zdrowotna .
PARTNER Sp. z o.o. lek.med. Tomasz Łęczycki ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna( otolaryngologia, pulmonologia,diabetologia, nefrologia, neonatologia); POZ; fizjoterapia
NZOZ ALMED Alina Gwóźdź ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(alergologia, pulmonologia,neurologia, diabetologia, anestezjologiai intensywna terapia, gastroenterologia,kardiologia)
NZOZ "Samo Zdrowie" Sp. z o.o ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(audiologia i foniatria, logopedia), stomatologia, rehabilitacja medyczna
Centrum Medyczne UNIDENT ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(chirurgia stomatologiczna); stomatologia, RTG
NZOZ "DENTOS-MEDIC" Przychodnie Specjalistyczne ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(chirurgia stomatologiczna); rehabilitacja; stomatologia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPECJALMED S.C. Paweł Bubula, Ewa Szymoniak, Rafał Szymoniak ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(choroby wewnętrzne, alergologia)
Centrum Rehabilitacji TUKAN Mariola Pawlak ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(choroby wewnętrzne, neurologia, geriatria, kardiologia, diabetologia,endokrynologia, dermatologia i wenerologia, chirurgia ogólna, choroby płuc, otolaryngologia, onkologia kliniczna, psychiatria, okulistyka); rehabilitacja medyczna,Podstawowa Opieka Zdrowotna, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
AKIKA Sp. z o.o. ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(choroby wewnętrzne, otolaryngologia); POZ, pielęgniarska opieka długoterminowa, RTG
NZOZ GAM-MED. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(dermatologia i wenerologia)
NZOZ PRIMA-MED. Ahmad Faza ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(dermatologia i wenerologia, okulistyka, ortopedia i traumatologia nrządu ruchu, neurologia, psychiatria, otolaryngologia, urologia, logopedia, choroby płuc)
NZOZ Przychodnia Specjalistyczna MEDICA ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(dermatologia, diabetologia, endokrynologia,kardiologia, logopedia, neurologia, reumatologia, urologia, alergologia, chirurgia naczyń,otolaryngologia, psychologia)
NUTRICARE Figuła&Kowlczyk Sp.j. ISO 9001
ISO 14001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(diabetologia, chirurgia ogólna)
NOVUM-MED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(diabetologia, endokrynologia, alergologia);rehabilitacja
DIABETICA Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(diabetologia, pielęgniarstwo diabetologiczne, choroby wewnętrzne,geriatria)
REUMED Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(diagnostyka); rehabilitacja
Polskie Kliniki Osteoporozy ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(endokrynologia, promocja zdrowia iedukacja zdrowotna, diagnostykalaboratoryjna)
NZOZ NOWMED, Z. Nowak, M. Nowak Sp. j. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(ginekologia i położnictwo);stomatologia
SUPRAMED Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(ginekologia i położnictwo, reumatologia,alergologia, diabetologia, neurologia,audiologia i foniatria, choroby płuc,rehabilitacja medyczna; POZ
Śląskie Centrum Osteoporozy, ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(ginekologia i położnictwo,reumatologia, chirurgia ogólna,ortopedia, traumatologia, kardiologia,radiologia i diagnostyka,endokrynologia)
NZOZ 4 Health ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(ginekologia onkologiczna, urologia,chirurgia onkologiczna, położnictwo iginekologia, onkologia kliniczna);USG
Prywatny Gabinet KARDIOLOGICZNY ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(kardiologia)
PRZYCHODNIA RODZINNA K. Czerwik, H. Dunal S.C. ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(kardiologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu); rehabilitacja, RTG
RESMEDICA Poradnia Neurologiczna ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(neurologia)
NZOZ Ośrodek Rehabilitacji i Neurologii NEURON Mariusz Mierzwa ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(neurologia);rehabilitacja
Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego MOJA PRZYCHODNIA ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(neurologia, chirurgia ogólna, okulistyka,otolaryngologia, położnictwo i ginekologia, urologia, diabetologia,endokrynologia, kardiologia, reumatologia); POZ; Medycyna Pracy; stomatologia; rehabilitacja; RTG; usługi laboratoryjne
Przychodnia Lekarska ANDRE-MED. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(neurologia, pediatria, choroby wewn.,otolaryngologia, alergologia, okulistyka,położnictwo i ginekologia, nefrologia,choroby płuc, urologia, chirurgia ogólna)POZ; stomatologia
NZOZ "Neuro-Psycho-Centrum" ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(neurologia, psychiatria, audiologia ifoniatria); psychologia
BUD-MED. S. Budziosz, I. Palka-Kisielowska S.J. ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(neurologia, reumatologia, choroby płuc, rehabilitacja medyczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, rehabilitacja medyczna, neurologia, chirurgia ogólna, alergologia, otolaryngologia, psychiatria, geriatria, diabetologia,
Wojnickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(neurologia, reumatologia, ginekologia,okulistyka, laryngologia); stomatologia
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek.med. Grażyna Gajos ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(okulistyka)
NZOZ OPTIMEDICA ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(okulistyka)
NZOZ VISUS S.C., U. Pieh-Strzoda,A. Strzoda, M. Strzoda, Ł. StrzodaPORADNIA OKULISTYCZNA ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(okulistyka)
Centrum Okulistyczne Nowoczesne Centrum Medyczne OKOKLINIK Sp. z o.o., S.C., Michał Kamiński ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(okulistyka); oddział okulistyczny w trybie jednego dnia
NZOZ WR MEDICA Sp. z o.o. Przychodnia Zdrowia ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(okulistyka, dermatologia i wenerologia, kardiologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, położnictwo i ginekologia, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, neurologia, urologia, diabetologia, audiologia i foniatria, gastroenterologia, nefrologia, alergologia, endokrynologia, otolaryngologia, psychiatria, psychologia kliniczna, chirurgia ogólna, pediatria, reumatologia, choroby wewnętrzne); rehabilitacja
NZOZ ZBM ZDROWIE Sp. z o.o., ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(ortopedia i traumatologia narząduruchu, neurologia, otolaryngologia,alergologia, diagnostyka laboratoryjna,dermatologia i wenerologia, diabetologia, rehabilitacja medyczna,onkologia kliniczna, reumatologia,położnictwo i ginekologia, neurochirurgia, choroby wewnętrzne,endokrynologia ,chirurgia ogólna i naczyniowa)
Centrum Diagnostyki i Terapii IN CORPORE ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(otolaryngologia, audiologia i foniatria,neurologia, psychiatria, okulistyka, kardiologia, pediatria)
MEDYK Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(otolaryngologia, chirurgia naczyniowa,angiologia, okulistyka, reumatologia,położnictwo i ginekologia); fizjoterapia
NZOZ LEKARKA Poradnie Specjalistyczne i Rehabilitacja ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(otolaryngologia, neurologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu); rehabilitacja, fizjoterapia
NZOZ BONUS ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(pediatria); POZ; medycyna szkolna
Centrum Medyczne ŻWAKÓW Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(położnictwo i ginekologia, otolaryngologia, neurologia, diabetologia, kardiologia, okulistyka,urologia, nefrologia, choroby wewnętrzne; fizykoterapia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska "PIASTOWSKA-MED" Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(położnictwo i ginekologia, neurologia, dermatologia i wenerologia); POZ, stomatologia, fizjoterapia, USG
NZOZ Centrum Medyczne "ARKA-MED." Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(położnictwo i ginekologia, diabetologia,otolaryngologia, reumatologia, geriatria, urologia, gastroenterologia,kardiologia, neurologia, dermatologia i wenerologia, audiologia i foniatria, angiologia, choroby wewnętrzne, endokrynologia, chirurgia ogólna, leczenie bólu); rehabilitacja medyczna, fizykoterapia, RTG
NZOZ Centrum Usług Medycznych "ALFA" S.C. ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(położnictwo i ginekologia, okulistyka, neurologia, chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, reumatologia, endokrynologia, audiologia i foniatria, choroby wewn., kardiologia, diabetologia, urologia, gastroenterologia); rehabilitacja, medycyna pracy, długoterminowa opieka pielęgniarska
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołczy, Centrum Zdrowia Publicznego ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka SpecjalistycznaPodstawowa Opieka Zdrowotna oaz stomatologia
SANTE Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(położnictwo i ginekologia, otolaryngologia, alergologia, diabetologia, endokrynologia; fizjoterapia
Centrum Pomocy Psychologicznej, Psychoterapeutycznej i Caochingu NZOZ "TAM" Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(psychiatria)
Samodzielny Publiczny Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(psychiatria)
Centrum Terapii ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(psychiatria); psychologia
NZOZ Specjalistyczna Poradnia Rehabilitacji Kompleksowej ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(rehabilitacja medyczna)
Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji REVITA ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(rehabilitacja medyczna)
NZOZ MED.-DENTAL ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(reumatologia, otolaryngologia,chirurgia ogólna, neurologia, okulistyka,urologia, kardiologia, endokrynologia,dermatologia i wenerologia, alergologia)
Centrum Zdrowia PROMEDICA ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(traumatologia narządu ruchu i ortopedia); rehabilitacja
Specjalistyczne Centrum Medyczne UROLOG ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(urologia, chirurgia, laryngologia, okulistyka)
Przychodnia Lekarska Starochorzowskiej Fundacji Zdrowia i Ekologii ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna(urologia, ginekologia i położnictwo, neurologia, otolaryngologia, okulistyka)
Warszawskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna, pracownia EKG, holtery, testy wysiłkowe, psychotechnika ultrasonograficzna, Rehabilitacja Domowa
MEDICUS Maurycy Jakubiec, Urszula Jakubiec Spółka Jawna ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne w trybie jednodniowym - Chirurgia Jednego Dnia oraz planowym , rentgenodiagnostyka, świadczenia diagnostyczne i profilaktyczne
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Miechowie ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,rehabilitacja dziecięca i psychologia dziecięca
Irena Bielicka, Janusz Szczepaniak S.C. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna;badania kliniczne
NOVA- "4" Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna;fizjoterapia, długoterminowa opieka pielęgniarska, POZ, Medycyna Pracy
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarsko Rehabilitacyjny s.c. Barbara Szczurowska, Jan Szc ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna;fizjoterapia, rehabilitacja medyczna, POZ, położnictwo rodzinne, pielęgniarska opieka długoterminowa,hospicjum domowe dla dzieci i dorosłych
NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA "KSIĘŻYCOWA" Sp. z o.o. Poradnia Medycyny Rodzinnej ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna;POZ, rehabilitacja, stomatologia
NZOZ TOP-MED. Centrum Medyczne "JARMIX" Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna;POZ, rehabilitacja, stomatologia
CENTRUM Sp. z o.o. ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna;POZ; fizjoterapia; rehabilitacja;medycyna pracy
CHIRAMED Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna;POZ; rehabilitacja
Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROWIE, Lubartów ISO IEC 27001
Medyczne usługi Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna;rehabilitacja, stomatologia
Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno- Leczniczo- Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgnacyjno-opiekuńcza Edukacyjno-rewalidacyjne usługi
MEDICUS S.C. J.Jasińska, A. Jasiński ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
A with D Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
Centrum Pielęgniarstwa i Opieki Długoterminowej mgr Danuta Łoniewska ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
Centrum Zdrowia InterMed ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
GERIA-MED. Medyczna Opieka Domowa Dorota Szyndlar-Biedka ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
HOSP-MED. Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia MARO-MED Barbara Malinowska ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FENIKS ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska PRZYCHODNIA ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Świadczenia Pielęgniarskie ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ "CENTRUM ZDROWIA" S.C. ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ "PULS-MED." ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ "Długoterminowa Opieka Domowa" ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ "Pomoc Medyczna" Samol Joanna ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ "PRAXIS" Podstawowa Opieka Zdrowotna ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ ALMED Alicja Kowalska, ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ Centrum Opieki Domowej "MEDICA" Władysława Kus ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ Centrum Usług Pielęgniarskich ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ ELMED ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ ERKADE ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ MA-TER Pielęgniarska Opieka Domowa ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ MEDAX Pomoc Doraźna ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ MEDICA ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ OMNI-MED ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ Ośrodek Medycyny Szkolnej i Opieki Długoterminowej w domu chorego "Prof.-Med." ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ Pielęgniarki Środowiskowej Anna Szymaniuk ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
Zakład Opieki Medycznej SALUS-MED. Jolanta Rusek- Bodora ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
NZOZ Śląskie Centrum Medyczne ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
WOJMED Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
Żak-Med. s.c. Dorota Horodyńska, Joanna Zielińska ISO 9001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska
FIZJOMED Sp. z o.o. ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska Hospicjum domowe dla dzieci i dorosłych Rehabilitacja
Przychodnia Rodzinna RASZÓWKA ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Długoterminowa opieka pielęgniarska; rehabilitacja
FIZJOCLINIC Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Fizjoterapia
Zakład Rehabilitacji Batorego ISO 9001
Medyczne usługi Fizjoterapia
HOSPICJUM ISO 9001
Medyczne usługi Hospicjum stacjonarne
HOSP-MED Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością ISO 9001
Medyczne usługi Hospicjum stacjonarne
NZOZ BLUEMED s.c. ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Hospicjum stacjonarne
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej ISO 9001
Medyczne usługi Hospicjum stacjonarne
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych "HOSPICJUM" w Gliwicach ISO 9001
Medyczne usługi Hospicjum stacjonarne
NZOZ Przychodnia Rodzinna S.C. ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Podstawowa Opieka Zdrowotna
NZOZ WIRMED Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Podstawowa Opieka Zdrowotna
Ideal Mazovia Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Rehabilitacja
NZOZ Centrum Opieki i Rehabilitacji "ZDROWIE" S.C. ISO 9001
Medyczne usługi Rehabilitacja
NZOZ REHAMED Centrum Rehabilitacji ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Rehabilitacja
NZOZ REMED ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Rehabilitacja
Ośrodek Sanatoryjno - Wypoczynkowy Spa Budowlani ISO 9001
Medyczne usługi Rehabilitacja
Rehamedica Sp. Z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Rehabilitacja
RENOMED Usługi Rehabilitacyjne ISO 9001
Medyczne usługi Rehabilitacja
ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski ISO 9001
Medyczne usługi Rehabilitacja
NZOZ FIZJOMED Małgorzata Malczewska-Grzelka ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Rehabilitacja, fizjoterapia
OLMED Sp. z o.o., Sp. k. ISO 9001
Medyczne usługi Rehabilitacja, fizjoterapia
CENTRUM FIZJOTERAPII DOMED Dawid Poziomski ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Rehabilitacja; Fizjoterapia
Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej TRONINY Ewa Kluszczyńska ISO 9001
Medyczne usługi Rehabilitacja; Fizjoterapia
Specjalistyczny Ośrodek Rehabilitacji REVITA utworzony przez P.P.H.U. "MBM" Wróblewski Bohdan ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Rehabilitacja; Fizjoterapia
SALUS mgr Violetta Dytko ISO 9001
Medyczne usługi Rehabilitacja; Stomatologia
Medical Health Sp. z o.o. ISO 9001
Medyczne usługi Rehabilitacja; Stomatologia
NZOZ OPIEKUN w Ostrowcu Świętokrzyskim ISO 9001
ISO 14001
Medyczne usługi Rehabilitacja; Stomatologia
NZOZ "TOMOGRAF" - S.C. ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi RTG; Tomografia Komputerowa
NZOZ Przychodnia Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej T.N.N. ISO 9001
Medyczne usługi RTG; Tomografia Komputerowa
MediCorp Michał Jesion ISO 9001
Medyczne usługi Sterylizacja przyrządów medycznych.
DENTIZ Stomatologia Renata Izdebska ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Stomatologia
Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Marzena Łazarska-Zając ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Gabinet Stomatologiczny lek.stom. Danuta Oleszczuk ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Ewa Mykietów-Turczyńska ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Lewandowska ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Indywidualna Praktyka Lekarska Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Żelazowska ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Anna Antoniszyn ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna dr n. med. Beata Mykietów-Smalec ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Lilia Mazur ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Praktyka Stomatologiczna Juta Wiśniowska-Krzyszpin ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w dziedzinie Stomatologia Ogólna, lek.stom. Elżbieta T ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,Omni-dent kompleksowe leczenie stomatologiczne ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny ,,ZIRKON-LAB Łukasz Zabor ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
NZOZ " Doktor" s.c. Rafał Suszek, Anna Suszek ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
NZOZ "DUO-DENT" lek. stom. Joanna Skulimowska ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
NZOZ "NEODENT" Flisowska, Pels-Kilarska - Lekarze stomatolodzy S. p. ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
NZOZ "NEO-DENT" s.c. A. Nejman-Górska, P. Górski ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Stomatologia
NZOZ "STOMATOLOGIA" Mirosław Kołodziejczyk ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
NZOZ "STOMATOLOGIA" S.C. A. Kusiak, K. Niewiadomska ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
NZOZ ABC-DENT Poradnia Stomatologiczna ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
NZOZ Centrum Medyczne ANMED ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
NZOZ STOMATOLOGIA II S.C. ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
PLATINUM GROUP Łukasz Sańpruch, Małgorzata Sańpruch s.c. ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Stomatologia
Poradnia StomatologicznaWI-DENT Wioletta Ołdakowska, Tarnów ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Praktyka Lekarska Dentystyczna Andrzej Galiński Lublin ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Prywatna Praktyka Lekarska lek. med. L. Smulkowski Chełm ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Prywatna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Iwona Bielak ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Przychodnia Opieki Stomatologicznej EKO-MED Małgorzata Pitera ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Przychodnia Stomatologiczna DUO-DENT sp.j. B.Czajkowska-Bryła, B.Januchowska-Badach ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
SMILE DENT Budziński spółka jawna ISO 9001
ISO IEC 27001
Medyczne usługi Stomatologia
SPECJAL DENT Markowisz-Deja s.j. ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna lek. dentysta Sylwia Jarosz ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Specjalistyczny Zakład Stomatologii Zachowawczej ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Stomatologiczna Spółka Partnerska, Widomska, Madejska-Chudzik ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
Szafranek Anna ANDENT Indywidualna Praktyka Stomatologiczna ISO 9001
Medyczne usługi Stomatologia
NZOZ SUPRAMED-TRANS ISO 9001
Medyczne usługi Transport sanitarny
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "LIM-MED" Jolanta Piekarczyk ISO 9001
Medyczne usługi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli ISO 9001
Medyczne usługi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ISO 9001
Medyczne usługi Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy AMICUS Pielęgniarki Pawlik Spółka partnerska ISO 9001
Medyczne usługi Zakład Opiekuńczo-LeczniczyJeżeli chcesz poznać zasady certyfikacji ISO kliknij tutaj


Systemy zarządzania jakością ISO 9001 w NZOZ– ogólna specyfika.

Podstawą certyfikacji systemu zarządzania jakością jest Polska Norma PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania. Ta sama norma służy również do projektowania systemów konsultantom. Treść normy zawarta jest w punktach od 1-8, a punkty 4-8 zawierają wymagania dla systemu zarządzania jakością:

4. System zarządzania jakością.
5. Najwyższe kierownictwo.
6. Zasoby.
7. Realizacja wyrobu (usługi).
8. Pomiary, analiza, doskonalenie.

W projektowaniu systemów zarządzania jakością kolejno wymagane są działania opisane poniżej, odnoszące się do punktów 4 do 8 przedmiotowej normy:

Ad.4.
Opracowanie odpowiedniej dokumentacji zgodnie wymaganiami podanymi w punkcie 4-tym normy. Obowiązkowych jest 6 procedur systemowych: nadzoru nad dokumentami, nadzoru nad zapisami, auditów wewnętrznych, nadzorowania wyrobu (usługi) niezgodnej z wymaganiami, działań korygujących i działań zapobiegawczych. W normie ISO 9001:2008 przyjęto podejście procesowe do zarządzania jakością, co w uproszczeniu oznacza opomiarowanie wybranych procesów i ich nadzorowanie poprzez monitorowanie wyników tych procesów w określonym czasie. W związku z tym, autorzy obecnie obowiązującej normy ISO 9001 przyjmując podejście procesowe (podejście te przyjęto po raz pierwszy w normie ISO 9001 w wersji z 2000go roku) nie nakładają obowiązku sprocedurowania podstawowej działalności NZOZ-u. To, w jakim stopniu będzie opisany proces – zależy głównie od jednostki zdrowia która tworzy u siebie system zarządzania jakością. Przed rokiem 2000. norma ISO 9001 nakładała obowiązek opracowania niemal 20 procedur (przez to przyklejono etykietę biurokracji do norm ISO), niezależnie od wielkości organizacji. Z czasem zmieniła się struktura tych którzy wdrażają normę ISO 9001 w swojej działalności: od kilkusetosobowych organizacji do kilkuosobowych. Dzisiaj 90% moich klientów to NZOZ-y od kilku do 30 pracowników, z czego większość stanowią mikroprzedsiębiorstwa, tj SNZOZ-y zatrudniające do 10 osób.

Ad.5
Opracowanie odpowiedniej i właściwej polityki jakości oraz celów jakości. Punkt 5 dotyczący najwyższego kierownictwa jest najczęściej zaniedbywany przez… najwyższe kierownictwo. Systemy zarządzania wdrażane są w 90% z przyczyn kontraktowych, tj. wymagań NFZ. Taki przymus przyczynia się do tego, że zarządy cedują prace związane z tworzeniem polityki i celów niżej w hierarchii, lekceważąc w ten sposób zalecenia normy, co niszczy motywację pracowników do angażowania się w prace wdrożeniowe.

Ad. 6
Zasoby dzielą się na zasoby ludzkie, infrastrukturę i środowisko pracy. W zasobach ludzkich położono nacisk na szkolenia i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Organizacja powinna także określić wymagania na stanowiska w firmie. Zasoby stanowiące infrastrukturę to oprócz urządzeń, maszyn i środków transportu także budynki. Warto zwrócić uwagę, że kiedy organizacja jest ich właścicielem, jest także odpowiedzialna za przeglądy związane z prawem budowlanym, ma także obowiązek prowadzić książkę obiektu budowlanego. Firma powinna również odpowiednio nadzorować środowisko pracy, a także związane z tym obowiązki przeprowadzania procesu BHP w firmie (ryzyko zawodowe, szkolenia wstępne i okresowe) oraz przeprowadzać badania środowiskowe w przypadku występowania czynników szkodliwych.

Ad. 7
Realizacja usług związana jest z ich planowaniem, przeglądem wymagań pacjentów i komunikacją z nimi, zakupami i samą realizacją głównych procesów (poradni specjalistycznych) tworzących wartość dodaną w placówkach zdrowia.

Ad. 8
Pomiary, analiza i doskonalenie wyrobów dotyczy badania satysfakcji pacjentów, przeprowadzania auditów wewnętrznych, pomiarów procesów i wyrobów, postępowania z wyrobami niezgodnymi z wymaganiami, analizy danych (pacjentów, dostawców, procesów i wyrobów) oraz działaniami doskonalącymi, takimi jak działania korygujące i zapobiegawcze. Organizacja stosująca się do wymagań normy ISO 9001 ma również obowiązek przeprowadzania auditów wewnętrznych. Audity wewnętrzne mogą być również przeprowadzane przez osoby z zewnątrz, co często zdarza się w małych firmach.